ÁSZF


Általános szerződési feltételek 

 

A szolgáltató / üzemeltető adatai

  • Szolgáltató neve: Credit-Med Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Credit-Med Kft.)
  • Székhely: 6800. Hódmezővásárhely, Nyárfa utca 6.
  • Adószám: 14051827-1-06
  • Cégjegyzékszám: 0609011613
  • Képviselő neve: Abbas Ámer
  • Weboldal címe: www.cadmusforditas.com
  • Email címe: info@cadmusforditas.com
  • Bankszámlaszáma: 12068009-01385743-00100004

 

A szolgáltatás tárgya

A Credit-Med Kft. mint szolgáltató (a továbbiakban: Nyelvi Szolgáltató) vállalja ügyfelei részére a rendelkezésére bocsátott szöveges és audio-vizuális dokumentumok nyelvi fordítását és lektorálását, illetve tolmácsolást a megrendelő által meghatározott helyszínen vagy távtolmácsolási rendszeren keresztül, szükség esetén alvállalkozók bevonásával, a megrendelésben meghatározott nyelvek és szolgáltatások viszonylatában, az alábbi feltételek szerint. 

Ajánlatkérés és szerződés

A szerződés létrejöhet személyesen, e-mailben, vagy online felületen történő megrendelés és az ezt követő, a Nyelvi Szolgáltató részéről történő írásos visszaigazolás útján. A megrendelésben kell meghatározni, hogy mely anyagot (terjedelem és jelleg), milyen nyelvekről milyen nyelvekre, milyen határidőre, milyen nyelvi szolgáltatásokkal társítva kér elkészíteni a Megrendelő. Hiányos megrendelés esetén a Nyelvi Szolgáltató felhívja a Megrendelőt a hiányok pótlására, a megrendelés újra küldésére. A megrendelés hiányos, amennyiben nem valamennyi kért adat került feltüntetésre. A Nyelvi Szolgáltató által küldött árajánlatra válaszul a Megrendelő által küldött írásos elfogadó nyilatkozat, illetve a fordítási díj kifizetése vagy a fizetés igazolása a Nyelvi Szolgáltató ajánlatának elfogadását jelenti. A Nyelvi Szolgáltató erre adott visszaigazolásában rögzíteni kell a szolgáltatás típusát, a tárgyszöveg terjedelmét, a munka díját és a fizetési feltételeket, valamint a vállalási határidőt: a szerződés ezen tartalommal jön létre. A Nyelvi Szolgáltató visszaigazolásának hiányában a szerződés nem jön létre. A Nyelvi Szolgáltató fenntartja a jogot megrendelések visszautasítására, ha a fordítani kívánt anyag minősége kifejezetten rossz (fénymásolat, olvashatatlan kézírás, stb), vagy ha a fordító csapatunk nagyon túl van terhelve és nem tudja tartani a rövidebb határidős fordítást. 

A szóközökkel együtt számolt karakterszám meghatározására a Microsoft Word szövegszerkesztő vagy a memoQ fordítástámogató szoftver az irányadó. A táblázatot, képletet tartalmazó anyagok, illetve kézzel írott anyagok esetén a Nyelvi Szolgáltató egyeztetés után (e-mail, telefon, személyes egyeztetés) ad árajánlatot.

Tolmácsolás esetén a díjat a Nyelvi Szolgáltató a tolmácsolni kívánt időtartam és helyszín szabja meg.

Fizetési feltételek

A fizetés módja készpénzes fizetés vagy banki átutalás lehet. A Nyelvi Szolgáltató a számlát a pénzügyi teljesítést, azaz a fordítási díj banki jóváírását vagy kézhez vételét követően állítja ki. Ha a Felek az utólagos fizetéssel kapcsolatos külön megállapodást kötöttek, akkor a Megrendelő a fizetést a Nyelvi Szolgáltató által kibocsátott számla alapján, egy összegben, 5 napon belül teljesíti. A Nyelvi Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy esetenként a Megrendelőtől előleget, részelszámolást és részfizetést vagy előre fizetést kérjen, azonban ezt a Felek minden esetben előre, az ajánlat részeként egyeztetik egymással. A Nyelvi Szolgáltató a fordítási díjról elektronikus számlát bocsát ki és a Megrendelő részére e-mailben elküldi.

Garancia: 

A Nyelvi Szolgáltató felelőséget vállal az általa kiadott fordításokért és amennyiben a megbízó a munka befejezése és számlázás után is bármi hibát vagy hiányosságot észlel az elvégzett munkán, a csapatunk haladéktalanul javít a fordításon extra díj nélkül.

 

Megrendelő a megrendeléssel arról is nyilatkozik, hogy a fordítás/tolmácsolással kapcsolatos tájékoztató tartalmát megismerte és az általános szerződési feltételeket elfogadja.

AJÁNLATKÉRÉS